ЗА НАС


ЕУРОСОЛАР ИНВЕСТ ООД е българска компания, създадена от български акционери с единствена инвестиционна цел – изграждане и развитие на соларни проекти.

Компанията проектира няколко фотоволтаични парка с мощност 200 – 300MW.

ЕУРОСОЛАР ИНВЕСТ ООД придобива, притежава и управлява мощности за производство на слънчева енергия. Тя е създадена с цел генериране на положително социално въздействие наред с атрактивна финансова възвръщаемост чрез генериране на възобновяема енергия.

Разширяващото се производствено портфолио на нашата компания предоставя възможност за задоволяване търсенето на енергийните нужди от чисти източници.

СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
Значителният ръст на световната соларна индустрия през последните години създаде нов мейнстрийм инвестиционен клас-мащабни, стабилни, произвеждащи парични потоци фотоволтаични електроцентрали, които генерират енергия без емисии на фона на технологичните иновации.

СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИ ИНВЕСТИЦИИ
Изменението на климата, замърсяването, ограниченията на природните ресурси и положителните обществени настроения създават по-голямо търсене на електроенергия, набавяна от възобновяеми източници.